זכויות החולה

חוק זכויות החולה - מידע משפטי

חשיבותו של חוק זכויות החולה

רבות דובר על סעיפיו השונים של חוק זכויות החולה, נושאים כמו הסכמה מדעת לטיפול רפואי, רשלנות רפואית, טיפול רפואי נאות, עולים מידי יום לדיון במסגרות משפט וחוק השונות, בשיח הציבורי ובתקשורת. אז מהו למעשה חוק זכויות החולה ומדוע חקיקתו היא אבן דרך חשובה בחברה מתוקנת?

חוק זכויות החולה אושר בכנסת הישראלית בשנת 1996 והוא חל על כל העוסקים ברפואה, לסוגיה השונים. מטרתו של חוק זה, הנה להסדיר סוגיות בתחום רפואה ומשפט ולקבוע את כויותיהם וחובותיהם של כל הצדדים במערך היחסים שבין מטופל, לבין מי שמעניק לו טיפול רפואי, לרבות רופאים, אחיות וכל אנשי הצוות הרפואי אשר מטפלים בחולים.

חוק זכויות החולה – סעיף ראשון

חוק זכויות החולה קובע סטנדרטים וכללי התנהגות ברורים, בכל הנוגע ליחס של גורמים רפואיים למטופליהם. מטרתו של חוק זה היא לבטא ולהגן על זכויות אדם, על כבודו ועל האוטונומיה שלו. בסעיפו הראשון של חוק זכויות החולה, נכתב כי מטרתו של החוק, הנה להגן על זכויות אדם, אשר מבקש לקבל טיפול רפואי, או מקבל טיפול, להגן על כבודו ופרטיותו.

חוק זכויות החולה – טיפול רפואי נאות

סעיף זה בחוק קובע כי כל מטופל, הפונה אל מוסד רפואי במטרה לקבל טיפול, יזכה לקבל טיפול רפואי נאות, הן מבחינת מקצועיותו של הגורם הרפואי שמטפל בו והן מבחינת סטנדרטים אנושיים. ישנם מצבים רבים של פגיעה פיסית בהן אדם שרוי במצב של חוסר אונים ובלתי אפשרי עבורו לעמוד על זכויותיו לכבוד ויחס הולם, סעיף זה נועד להסדיר זכויות אלו. סעיף החוק חל על כל נותני השירותים הרפואיים, על כל הצוות הרפואי ועל כל גורם האחראי לטיב הטיפול שניתן לחולה.

זכויות החולה – הסכמה מדעת

סעיף נוסף בחוק מתייחס לנושא ההסכמה מדעת, לפיו חובתו של כל מטפל לקבל מהחולה הסכמה מדעת, קודם לביצוע ההליך הרפואי. הסכמה זו תינתן אך ורק לאחר שנמסר לחולה מלוא המידע וההסברים אודות מצבו הרפואי, הטיפול המוצע לו, האלטרנטיבות הקיימות, תופעות הלוואי והסכנות אליהן חושף אותו הטיפול המוצע. את ההסבר יקבל החולה תוך זמן סביר לפני ביצוע ההליך הרפואי, בכדי לאפשר לו להבין את המידע שברשותו, לבקש הסברים נוספים בעת הצורך ולבחון טיפולים חלופיים.

ניהול רשומה רפואית וזכות החולה לקבלה

שני סעיפים בחוק זכויות החולה מתייחסים לנושא הרשומה הרפואית. האחד קובע כי על המטפל לתעד ברשומה רפואית את כל מהלך הטיפול, עברו הרפואי, אבחון מצבו הנוכחי, הוראות הטיפול ופרטיו המזהים של החולה. סעיף נוסף מתייחס לזכותו של החולה לקבל לידיו רשומה זו בכל עת בה יחפוץ בכך, בשלמותה, או חלקים ממנה. במקרים מיוחדים בהם החליט רופא להימנע מביצוע מסירת מידע רפואי למטופל, מתוך חשש להתדרדרות במצבו עקב החשיפה למידע, עליו לדווח על כך לוועדת אתיקה רפואית מיוחדת.

זכויות החולה – סודיות רפואית

לפי החוק, על כל עובד במערכת הבריאות, לשמור בסוד מידע שנמסר לו על ידי חולים, מטופלים, או נבדקים. חובה זו תקפה גם כאשר המידע נמסר בעקיפין והיא חלה על כל עובדיו של מוסד רפואי. על מנהל המוסד חלה החובה להבטיח כי כל העובדים שנתונים לניהולו ישמרו על סודיות מלאה כלפי מידע המובא לידיעתם, במסגרת העבודה.

טיפול במצבי חירום ללא הבדלי גיל, גזע, דת ומין

לפי סעיף זה לחוק זכויות החולה, כל מטופל, מבלי שיאלץ לדרוש זאת, יקבל את טיפול רפואי נאות, במוסד המתאים ואלו לא יושפעו משיקולים שנובעים ממינן, דתו, מוצאו, או גילו. במקרים בהם נשקפת סכנה לחייו של חולה, יינתן לו טיפול רפואי מידי ובלי קשר למצבו הכלכלי, או כיסויי ביטוח בריאות להם זכאי החולה. כמו כן, במצבים בהם נשקפת סכנה לחייו של אדם, על הצוות הרפואי לבצע את כל הפעולות הנדרשות להצלת חייו, גם אם מדובר בגורם עוין.

זכויות החולה לפרטיות

סעיף זה מסדיר את זכותו של חולה לפרטיות וסודיות מלאה. חל איסור להעביר מידע רפואי אודות החולה, בהיעדר הסכמתו לכך, לכל גורם רפואי אחר, לחברות ביטוח, מעסיקים, גורמים ביטחוניים וכל צד שלישי. איסור זה תקף הן בעת מתן טיפול רפואי והן לאחריו.

זכויות החולה – רפואה ומשפט

חוק זכויות החולה הוא אחד החוקים החשובים ביותר במדינה מתוקנת, שכן הוא מהווה אמצעי משמעותי בהגנה על זכויות אדם בסיסיות. אם אתם חשים שזכויותיכם הופרו במסגרת טיפול שניתן לכם, פנו בהקדם לקבלת יעוץ משפטי על ידי עורך דין המתמחה בתחום זה. אם נגרם לכם עוול, ישנה סבירות גבוהה שתזכו בפיצוי כספי בגין הנזק שנגרם לכם ובנוסף, חשוב שהגורמים הרפואיים שאחראיים לעוול הזה, ידעו כי למעשיהם יש תוצאות והשלכות.


רפואה ומשפט - טיפול בחרדות ע"י פסיכולוג או פסיכיאטר

מהי חרדה וכיצד מטפלים בה? קיימות דרכים רבות לטיפול בחרדות על ידי פסיכולוג, פסיכיאטר, או טיפולים אחרים. לחץ כאן למידע...


מאמרים אחרונים

קישורים
- רפואה ומשפט

חיפוש באתר

רשלנות רפואית | עורך דין | אתיקה רפואית | מידע רפואי | חיסונים | מפת האתרהמידע המופיע באתר אינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מבעלי האתר כל אחריות.