ניצול מיני של מטופלים - רפואה ומשפט

קשר מיני או יחסי מין בין מטפל למטופל

ניצול מיני על ידי מטפלים - מידע וסיוע

בשנים האחרונות מקרים רבים שעוררו תהודה תקשורתית העלו על סדר היום הציבורי סוגיות הנוגעות לקשרים מיניים בין מטפלים למטופליהם. קשר מיני בין מטפל למטופל אינם חדשה והתופעה במסגרתה מתרחש ניצול מיני של מטופל מוכרת מזה עשרות שנים, אלא שרק בעשור האחרון נאספו מחקרים רבים המעידים על הנזקים החמורים שנגרמים למטופלים שנפגעו ממצבים אלו.

בשולי הדברים נציין כי בחירתנו במונחים "קשר מיני" או "ניצול מיני" ולא "יחסי מין" אינה מקרית, שכן כל קשר בין מטופל למטפל, במסגרתו מתקיימים אלמנטים של ניצול מיני הנו פסול, גם אם לא התקיימו יחסי מין כהגדרתם.
 
על כל פנים, אותם מחקרים חשפו את שכיחות התופעה ואת היקפי הנזק להם גרמו המקרים הללו בקרב המטופלים, החל מתסמונות טראומטיות, דרך פגיעה הדורשת אשפוז וכלה במקרים מצערים בהם המטופלים שמו קץ לחייהם או ניסו לעשות זאת. לרוב, חשו הנפגעים תחושות מאוד אמביוולנטיות ולא ברורות כלפי הגורם שניצל אותם מינית, לעיתים רגשות אשם, קושי לתת אמון ועוד.

איפה עובר הגבול?

לא אחת נשאלת השאלה, היכן עובר הגבול ומתי חום שמקרין מטפל כלפי מטופל הופך לניצול מיני. על התנהגויות אסורות נפרט בהמשך, אך לא ניתן שלא להזכיר בהקשר זה את המשפט הידוע – "כאשר אתה רואה פורנו, אתה יודע שזה פורנו, גם אם לא כתוב על זה כלום". כך לפחות עבור הצרכן (המטפל).

עבור המטופלים שנפגעים מניצול מיני התמונה מורכבת פי כמה ולרוב חווייתם מלווה בבלבול רב, רגשות אשם ובושה. מחקר שפורסם בשנת 2006 ב – Ynet חשף ראיונות עם קרוב לאלפיים מטפלים שדיווחו על היקף התופעה כפי שהשתמעה מעדויות מטופליהם. על פי ממצאי מחקר זה, ב – 91% מהמקרים מדובר בניצול מיני של מטופלות על ידי מטפלים, 88% מהמקרים אירעו במהלך הטיפול, 72% מהנפגעות דיווחו על נזקים בעקבות הניצול ורק 2% הגישו תלונה במשטרה.

חוק זכויות החולה

חוק זכויות החולה משקף את יחסיהם של מטפלים עם מטופליהם כיחסים שאינם שוויוניים ולמעשה, המטפל "נהנה" מהשפעה אדירה על החולה, בעוד שזה האחרון נמצא במצב מאוד פגיע וחשוף. מצב זה מקשה על החולה להתנגד במקרים בהם פועל המטפל בניגוד לטובת החולה, בין אם בשל חוסר ידע, תלות, אמון או כל סיבה אחרת ועל כן, גם אם לא הביע את התנגדותו ואף הסכים למגע מיני – אין זו הסכמה אמיתית.

מקרים נפוצים מאוד המוכרים היטב בספרות המקצועית מתרחשים בין מטופלים לבין מטפליהם בתחום בריאות הנפש (פסיכולוגים, פסיכיאטרים, עובדים סוציאליים), כאשר המטופל מבצע "העברה", מייחס למטפל תכונות נערצות ומפתח כלפיו משיכה או אהבה חזקה. אין רע בכך, אלא אם המטפל ניצל את אותן תחושות "מדומות" שנוצרו עקב תהליך הטיפול.

היבטים משפטיים ואתיים בקשר מיני בין מטפל ומטופל

מדובר בסוגיה מאוד מורכבת, בעיקר בשל הקושי להוכיח ניצול מיני מצד מטפל ומאידך החשש מהאשמות שווא. למעשים אלו השלכות הרות גורל עבור שני הצדדים וניתן להתייחס אליהם בכמה מישורים: המישור האתי, האזרחי והפלילי.

ראשית, על מנת להבין היבטים אלו לעומקם, חשוב להבהיר מהו טיפול רפואי, מיהו מטפל ומיהו מטופל. על פי חוק זכויות החולה תחת הגדרות אלו נכלל כל בעל מקצוע בו הכיר המנהל הכללי כמטפל בשירותי הבריאות, לרבות מי שמשמש כרופא, אח או אחות, מיילד או מיילדת, פסיכולוג או פסיכיאטר ועוד. טיפול רפואי, על פי חוק זכויות החולה הנו בין השאר טיפול שמטרתו אבחון, רפואה מונעת, טיפול סיעודי או פסיכולוגי.

יחסי מין בין מטפל למטופל במישור הפלילי

גם בחוק העונשין אין איסור מפורש על קיום יחסים בעלי אופי מיני בין מטפלים ומטופליהם, אך ניתן להרשיע בגין עבירה זו על פי איסורים אחרים בחוק שתכליתם היא הגנה על החלש והתלותי, מפני החזק ובעל ההשפעה שכופה את רצונו ומנצל את חולשתו.

מהפסיקה ניתן ללמוד את הדברים הבאים:

קיום יחסים בעלי אופי מיני שלא בהסכמה חופשית אלא עקב הפעלת לחץ או איום, בהסכמה שהושגה במרמה לגבי מיהות העושה או המעשה, תוך ניצול מצב המונע התנגדות – הרי היא אינוס. הצגה של מעשים בעלי אופי מיני כחלק משיטת טיפול פסיכולוגי הנה מעשה מרמה והסכמת המטופל אינה מסירה את האחריות מכתפיו של המטפל שכן אינה מבטאת רצון חופשי. ניצול רגשותיו של מטופל לביצוע מעשים בעלי אופי מיני, גם אם היו מיוזמתו של המטופל, הנו מרמה לכל דבר.

במקרים בהם חל מעבר ממצב של יחסי מטפל – מטופל למצב של יחסים רומנטיים זוהי אחריותו של המטפל כי המעבר יעשה בצורה ברורה שאינה משתמעת לשתי פנים. בשולי הדברים יצויין כי מבחינה אתית ראוי כי תהיה אף תקופת "צינון" מסוימת.

הטרדה מינית של מטופלים

גם החוק למניעת הטרדות מיניות נמצא לא אחת רלוונטי מאוד למקרים מסוג זה:
  • הצעות חוזרות ונשנות בעלות אופי מיני
  • התייחסות אל היבטים מיניים במראהו החיצוני של אדם
  • חשיפה או מגע לשם גירוי מיני מבלי שניתנה הסכמה
במקרים בהם מדובר ביחסים בין עובד ומעביר לדוגמא, בחלק מן המקרים נדרשת התנגדות של הצד המוטרד בכדי לייחס לצד המטריד אחריות, אך לא כך הדבר "במסגרת טיפול נפשי או רפואי – תוך ניצול תלות של המטופל במטפל".

ניצול מיני של מטופל – אתיקה

רבים מכם וודאי יופתעו בעת קריאת השורות הבאות, אך במדינת ישראל – לא בפקודת הרופאים, לא בחוק הפסיכולוגים ולא בחוק זכויות החולה אין סעיף מפורש לפיו אסור על מטפל לקיים יחסים בעלי אופי מיני עם מטופליו.

יחד עם זאת, ניתן להרשיע מטפלים בעבירה אתית על פי סעיפים אחרים אם ניצלו מינית את מטופליהם: התנהגות שאינה הולמת את המקצוע, חוסר אחריות, רשלנות במילוי תפקיד המטפל, ניצול יחסי תלות וכללי אתיקה נוספים. כמו כן, ניתן למצוא איסורים מפורשים בניירות עמדה ותקנונים של איגודים מקצועיים ומועצות שונות שאין ממש בסמכותן המשפטית.

ניצול מיני וקיום יחסי מין בין מטפל ומטופל

חשוב להבין את ההבדל העיקרי בין המישור הפלילי למישור האזרחי, בכל תחום ולא רק במקרים של ניצול מיני. בעוד הדין הפלילי נאבק במוסרים בלתי מוסריים, ניצול של החלש וכיו"ב, ללא כל קשר אל אופי הנזקים שנגרמו לו, הדין האזרחי דן בסוגיה נזיקית.

בדומה לתביעות נזיקין בתחומים אחרים, נבדקת חובת הזהירות שנדרשה מהמזיק, הפרת חובה זו, קשר סיבתי בין הפרתה לבין היווצרות הנזק והיקף הנזק שנגרם לתובע. כאשר אם בוססו כל הטענות הללו, יפסוק בית המשפט פיצוי כספי לזכות התובע בהתאם להיקף הנזק שנגרם לו.

העוולות בגינן ניתן לתבוע פיצוי במקרים אלו, הן עוולת התקיפה ועוולת רשלנות. בדומה למקרים מתחומים שונים של רשלנות רפואית, גם כאשר ניצול מיני של מטופל גרם לו לנזק ניתן לבסס את שלושת היסודות הדרושים לקיומה של עוולה זו:

חובת זהירות בין המטפל למטופל – ככלל, ניתן ללמוד מהפסיקה כי אין מחלוקת בדבר קיומה של חובת זהירות עקרונית בין מטפל למטופל.

הפרת חובה זו על ידי המטפל – רכיב עובדתי הדורש הוכחה כי אכן התקיים קשר מיני בין מטפל למטופל והתנהלות המטפל היוותה הפרה של חובת הזהירות לה מחויב.

היווצרות נזק כתוצאה מהפרתה – על התובע לבסס קשר סיבתי בין הניצול המיני ממנו נפגע, לבין היווצרות הנזק. לאחר מכן יעריך בית המשפט את היקף הנזק שנגרם לו וסכום הפיצוי יהיה בהתאם.

עוולה נוספת הרלוונטית למישור האזרחי במקרים אלו, הנה כאמור עוולת התקיפה – שימוש בכח מכל סוג נגד גופו של אדם, שלא בהסכמתו או בהסכמה שהושגה בתרמית. בשונה מעוולת רשלנות, בעוולת התקיפה יש להוכיח כי המעשים נעשו במתכוון.

יעוץ משפטי וסיוע של עורכי דין לנפגעי ניצול מיני על ידי מטפל

הקשיים הגדולים ביותר עימם נאלצים להתמודד הקורבנות, בבואם להחזיר את השליטה על חייהם ולמצות את הדין עם מי שניצל אותם נובעים מתחושות הבלבול, האשמה והבושה שכה אופייניים לקורבנות במקרים אלו.

חשוב לדעת כי בכל מקרה של ספק בדבר ניצול מיני, גם אם אינכם בטוחים כי מעשיו של המטפל היוו חריגה מכללי האתיקה, עבירה פלילית או עילה לתביעת פיצויים, ניתן לפנות לקבלת יעוץ משפטי ולקבל את מלוא המידע מאנשי מקצוע - עורכי דין הבקיאים בתחום זה. אם נפגעתם עקב רשלנות של מטפל, פנייה אל עורך דין תסייע לכם למצות את זכויותיכם.

מאמרים אחרונים

קישורים
- רפואה ומשפט
- רשלנות רפואית
- פסיכולוג
- עורך דין
- זכויות החולה
- משרד הבריאות
- מידע רפואי

חיפוש באתר

אתיקה רפואית | חיסונים | ריטלין | דיכאון אחרי לידה | מפת האתרהמידע המופיע באתר אינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מבעלי האתר כל אחריות.